Η E-SOFT ΠΡΟΜΗΘΕΎΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΤΗΝ NIPD

Σε διαγωνισμό για μηχανογράφησή της η εταιρεία NIPD Genetics Ltd επέλεξε μετά από εκτενή και σε βάθος αξιολόγηση προσφορών από πολλές εταιρείας, την εταιρεία E.C.S. E-Soft Business Software Ltd. Η E-Soft θα προμηθεύσει και θα εφαρμόσει το πετυχημένο ERP λογισμικό της που θα συμπεριλαμβάνει οικονομική και εμπορική  διαχείριση, παραγωγή, αρχείο πάγιων ενεργητικών, καθώς και μισθοδοσίας […]

Η E-SOFT ΠΡΟΜΗΘΕΎΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΤΗΝ NIPD Read More »